Kommunen

2019 klättrade Salem från 245:e plats till 82:a genom att ändra svarsteknik: Ljug eller vägra svara när det passar.

Ett exempel: På frågan "Har kommunen egen produktion av förnybar el i form av vind, vatten eller sol?" svarar kommunen "Ja".

Var sker denna produktion, vi bara undrar...

Följ oss