Klimat, vad är det?


"Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått.

Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom insamling och analys av väderobservationer under en längre tid."

Klimatförändringar, finns de?

I figuren visas årsmedeltemperatur för Sverige från 1860 till och med 2016. En ovanligt lång mätserie. Årsvärdena är beräknade som medelvärden från 35 mätstationer i Sverige, som tillsammans får representera landets temperatur.
Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tioåriga medelvärden.

Kommunen, vad gör den?


Salems kommun placerar sig i år på 84:e plats i rankingen av landets kommuner avseende hållbarhet. I rankingen väger frågor som rör klimatet tungt. 84:e plats är inte dåligt, det är svårt för små kommuner att hävda sig i rankingen. För ett år sedan gick Salem som en raket från 245:e plats till 82:a. Hur lyckades kommunen med detta?


Vi i Klimatklubben har läst kommunens svar på årets och förra årets enkät för att få svar på detta. Tråkigt nog ser vi inte att Salems svar på enkäten stämmer med verkligheten. Varken i år eller året innan. Ett exempel: På frågan "Har kommunen egen produktion av förnybar el i form av vind, vatten eller sol?" svarar kommunen "Ja". Vi undrar, var sker denna produktion? Kommunen har även låtit bli att svara på en del enkla frågor, vilket ger bättre resultat än negativa svar. Här nedan kan du själv läsa enkätsvaren från Salems kommun.


Det är dags för Salems kommun att på allvar öka sina ansträngningar för att hjälpa Sverige att uppnå sina klimatmål. Det är dags för en konkret klimatplan, något som många andra kommuner har investerat i.

Vad kan du göra?


Det är inte lätt att veta vad som är bra eller dåligt för klimatet. Eller jo, ofta är det det. Vi vet att man inte ska flyga eller åka ensam i bilen. Men ibland är det ändå svårt att väga olika alternativ mot varandra. Ska man handla vanliga svenska tomater eller holländska ekotomater? Ska man skrota sin tvåtaktsgräsklippare och köpa en eldito? Ska man köpa en etanolbil eller trumma på med sin gamla Volvo? Som konsument är det inte alltid självklart vad som är klimatsmart. På den här sidan tipsar vi om några bra saker som du kanske inte kände till...

Klimatklubben Salem

Följ oss